SƏNAYENIN AVTOMATLAŞDIRILMASI

Avandsis Group müxtəlif sənayelərin avtomatlaşdırılmasında innovativ həlləri həyata keçirir. Konsaltinq və dizayn sahəsində xidmətlərin çeşidi; ölçmə və analitik alətlərin seçilməsi, icra elementləri, idarəetmə sistemləri (PLC/PAC kontrolerləri, DCS), Təhlükəsiz Cihazlı Sistemləri (TMS) və proses vizualizasiya sistemləri (telemetriya and SCADA); satınalınmış avadanlıq və kompleks sistemlərin alınması, çatdırılması, quraşdırılması, proqramlaşdırılması, başlama və istismara verilməsi də daxil olmaqla biz sənayenin avtomatlaşdırılması sahəsində missiyanıın yerinə yetirlməsinə effektiv yanaşmadan istifadə edirik. Bundan əlavə, biz istehsal proseslərinin (PHA/HAZOP/LOPA) müfəssəl risk qiymətləndirməsini həyata keçiririk. Biz ən son tərəqqi və nailiyyətlərə sahib olan dünyanın aparıcı istehsalçılarından gələn avadanlıq və proqramlardan istifadə edirik. Bizim işimizin əsas məqsədi müştərilərimizin xərclərini azaltmaq, istehsal proseslərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və texnoloji prosesləri optimallaşdırmaqla ətraf mühitə vurulan zərərləri minimuma endirməkdir.

Xidmətlərimizin əhatə dairəsinə aşağıdakılar daxildir:

Əsas Avtomatlaşdırma Podratçısı (MAC)

Sənayedə avtomatlaşdırmasında uğurlu həlləri müəyyən etmək üçün Avandsis Groupsizə sizin Əsas Avtomatlaşdırma Podratçınızı avtomatlaşdırma layihəsinin nəzarət və cihazlaşdırma aspektləri üzrə məsuliyyət daşıdığı həmin xidmətlərinizi təklif edir. Biz bütün layihənin effektiv idarəetməsini təmin etmək üçün EPC (Mühəndislik, Satınalma və Tikinti) ilə əməkdaşlıq və koordinasiya şəraitində bütün mühəndislik fəaliyyətini müəyyənləşdirəcək, avadanlığı seçəcək və icra planını tərtib edəcəyik.

Layihələndirmə və Mühəndislik

Mütəxəssislərimizin uzun illərə dayanan təcrübəsinə əsaslanaraq, biz neft və qaz, kimya, metal, mədənçilik, ərzaq və içkilər kimi bir çox ağır və yüngül sənaye sahələrində müxtəlif dizayn və mühəndislik xidmətlərini təklif edirik bu da müştərilərimizə sənaye avtomatlaşdırma layihəsinin həyata keçirilməsi zamanı əlavə xərclərin qarşısını almaq imkanı verir.
Xidmətə daxildir:

 • - İlkin Layihələndirmə (FEED);
 • - Quraşdırma və nəzarət üzrə layihə sənədlərinin hazırlanması;
 • - İcra sistemlərinin inteqrasiyası;
 • - Nəzarət lövhələrinin yığılması.

Layihə İdarəçiliyi

Biz kompleks layihə idarəçiliyi sahəsində ən yaxşı təcrübəmizi təklif edirik və layihənin vaxtında çatdırılması və uğur qazanmasını təmin edirik. Sertifikatlaşdırılmış layihə menecerləri bütün zəruri bacarıqlara sahibdir və yarananhər cür problemləri həll etmək üçün kifayət qədər imkana malikdirlər.

Yoxlanış və Analiz

Uzun illər müştərilərin və sənayelər xas olan tələblərə uyğun olaraq yoxlama və analiz xidmətlərini təmin edirik. Biz aşağıdakıları təklif edirik:

 • - İş sahəsinin analizi və qiymətləndirmələr;
 • - Proses texnologiyası və avadanlığın qiymətləndirməsi;
 • - Risk və həyat dövrü dəyəri analizləri.

Qiymətləndirmə və Satınalma

Avandsis Group alınan avadanlıq və proqramların qiymətləndirilməsi və sənaye qurğularının satınalınması üçün lazımi alətlər və bacarıqlara malikdir. Biz müxtəlif etibarlı təchizatçılar və subpodratçılar ilə birlikdə avadanlıq və keyfiyyətli xidmətlərin məsuliyyətli satınalınması və təhlükəsiz çatdırılmasını icra edirik.

Quraşdırma və Tətbiq

Avandsis Group-un mühəndisləri quraşdırma və istismara verilmə işlərini vaxtında layihə cədvəlinə və dizaynına uyğun olaraq həyata keçirir.

Funksional Təhlükəsizlik

Avandsis Group gözlənilməz qəzaların, avadanlıq çatışmazlığının və operatorun səhvlərinin təsiri altında olan avadanlıqların və ya istehsal prosesinin fərdi sistemlərinin düzgün fəaliyyəti ilə əlaqədar ümumi təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsi kimi istehsal prosesinin funksional təhlükəsizliyini təmin edir. Mütəxəssislərimizin əldə etdiyi uzunmüddətli təcrübəyə əsaslanaraq, biz müxtəlif sənaye sahələrində mürəkkəb problemlərin həllində müəyyən biliklərə sahibik. Avandsis Group-un funksional təhlükəsizliyinin təminatı işi IEC 61508 və IEC 61511 (təhlükəsizlik standartları), IEC 62443 (Sənaye İdarəetmə Sistemlərinin Kibertəhlükəsizliyi) ISA-18.2 (Siqnalizasiya), IEC 62061 (Avadanlığın Təhlükəsizliyi) və IEC 60079 (Partlayıştəhlükəli Mühit) kimi qlobal standartlara əsaslanır.

Partlayıştəhlükəli Mühiti

Avadanlığın istismarı, işçi heyəti və mühitinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün partlayış mühitində iş üçün uyğun olan avadanlığın sertifikatlaşdırması və müayinəsi tələb edilir. Avandsis Group nəinki partlayış mühitində avadanlığın baxışı, quraşdırlması və texniki baxımı üzrə xidmətləri hətta Beynəlxalq Elektro Texniki Komissiya tərəfindən müəyyən edilən IEC60079 standartına uyğun olaraq məsləhətçi xidmətini də göstərir. Bizim mütəxəssislərimiz neft və qaz və kimya sənayesində partlayıcı mühit kimi potensial risk şəraitində fəaliyyət göstərən işçilər və podratçılar üçün bacarıqları dəyərləndirən Beynəlxalq CompExScheme (ISO / IEC17024: 012) uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmışdır.

NƏZARƏT ÖLÇÜ CİHAZLARI VƏ ANALİTİK ALƏTLƏR

Sənaye avtomatlaşdırmasında problemləri həll etmək üçün hərtərəfli yanaşma çərçivəsində Avandsis Group istehsal prosesinin tam avtomatlaşdırılması layihələrini hazırlayır və həyata keçirir, burada ilk addımlardan biri zəruri ölçü alətlərinin seçilməsidır. Temperatur, təzyiq, axın və səviyyə kimi texnoloji proseslərin əsas parametrlərini ölçmək və nəzarət etmək üçün ölçü alətləri təklif edirik: mütləq, çox və ya nisbi, manometrik və diferensial təzyiq sensorlar, transmitterlər və manometrlər; kütlə, elektromaqnit, maqnit, ultrasəs, vorteks axını metodları və axın sensorlar; radar, hidrostatik və ultrasəs səviyyəli sensorlar; temperaturlu sensorlar, detektorlar və termometrlər.

Ölçmə cihazlaşdırmasına əlavə olaraq, biz həmçinin analitik alətlər təklif edirik: qaz xromatoqrafları, pH, ORP analizatorları, keçiricilik və müqavimət, həll olunan oksigen, ion selektiv analizatorları və s. bu kimi maye və qaz analizatorları. Avandsis Group-un mütəxəssisləri doğru avadanlıq seçmək və nəticədə, istehsal prosesinin təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitə təsirini azaltmaq və maliyyə xərclərini minimuma endirmək üçün insanlar sənaye qurğusunun ətraflı qiymətləndirilməsini aparacaq və müştərilərlə görüş və müzakirələr təşkil edəcəkdir.
 
Avandsis Group Foxboro by Schneider Electric, WIKA, KROHNE, Siemens, Endress+Hauser və s. kimi   ölçmə cihazlaşdırması üzrə aparıcı istehsalçılarından yüksək dəqiq, etibarlı və effektiv ölçmə və analitik alətlərin seçimini təklif edir.

İCRA ELEMENTLƏRİ

Sənaye avtomatlaşdırma layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı Avandsis Group avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri ilə texnoloji proseslərin effektiv şəkildə idarə olunmasını təmin edəcək zəruri icra elementlərinin seçilməsini həyata keçirir.  
Biz nəinki transformasiya və ya fırlanma hərəkətləri, mühərriklər, sürücülər, invertorlar, aktuatorlar və digər vasitələrlə texnoloji prosesləri tənzimləyən kəmərlər, klapanlar, damperlər, sürüşmə klapanları, istiqamətləndirici klapanlar kimi pnevmatik, elektrik, hidravlik və mexaniki icra elementlərini hətta bir çox digərləri, həm də idarəetmə elementlərindən gələn siqnalın gücləndirilməsi üçün istifadə olunan yerləşdiriciləri (ya da yerləşdirmə releleri) təklif edirik. Yüksək temperatur və yüksək təzyiqin ekstremal mühitində proseslərin etibarlı şəkildə idarə edilməsi hədəfini tutaraq, biz korroziya və eroziyaya qarşı dayanıqlı olan icra nəzarət elementlərini sizə təklif edirik.
Avandsis Group   Samson, Foxboro by Schneider Electric, Siemens və digərləri kimi aparıcı istehsalçılardan yüksək keyfiyyətli və yüksək etibarlı icra elementləri və onların komponentləri təklif edirik.

PLC/PAC/DCS İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ

Müxtəlif sənayelərin avtomatlaşırma prosesində müvafiq idarəetmə sisteminin seçilməsi bütün sənaye müəssisənini gələcək səmərəliyini müəyyən edən mühüm addımdır. Avandsis Group Proqramlaşdırılan Məntiq Kontroleri (PLC), Proqramlaşdırılan Avtomatlaşdırma Kontroleri (PAC), həmçinin Proses İdarəetmə Siteminə (DCS) əsaslanan istehsal prosesinə nəzarət sistemlərini təklif edir. Biz çətin istehsal mühitlərini (toz, rütubətlilik, istilik və soyuq) və real zamanda yükəsk etibarlılıq və sadə proqramlaşdırmanı tələb edən istehsal prosesinə nəzarət məqsədi üzrə xüsusilə layihələndirilmiş Proqramlaşdırılan Məntiq Kontrolerini təklif edir. Təklif etdiyimiz Proqramlaşdırılan Avtomatlaşdırma Kontroleri avadanlığa nəzarəti avtomatlaşdırmaq üçün çoxfunksiyalı imkan ilə xarakterizə edilir və nəzarət funksiyalarının birləşdirilməsi və nəzarət prosesinin daha geniş tələblər ilə istehsalda istifadə etmək yaradılır.
     
Kimya və neft-kimya sənayesi, enerji, su müalicəsi, qida texnologiyaları və digər sahələr üçün biz həmçinin yüksək sürətli rabitə şəbəkəsi vasitəsilə qoşulan və bütün istehsal sahəsi ilə müstəqil kontrolerlərin geniş miqyaslı yayılmanı təchiz edən Proses İdarəetmə Sitemini təklif edirik. Proses İdarəetmə Sistemi operator tərəfindən mərkəzləşdirilmiş nəzarətə imkan verir.

Sənaye avtomatlaşdırma layihələri çərçivəsində faydalı idarəetmə sistemləri tətbiq etmək üçün Avandsis Group idarəetmə sahəsində Schneider Electric, Rockwell Automation, Siemens və digərlərini həmçinin avtomatlaşdırma sahəsində dünya səviyyəli brendlərdən PLCs, PACs və DCS-ni təklif edir.

TƏHLÜKƏSIZ CIHAZLI SISTEMLƏR (SIS)

Təhlükəsiz Cihazlı Sistem (SIS) təhlükəsiz və zərərli istehsal mühitində işçi heyəti, ətraf mühit və avadanlıqların qorunması üçün kompleks tədbirləri tətbiq etməyə imkan verən bir komputer-proqram təminatı kompleksidir. Avandsis Group tərəfindən təklif edilən Təhlükəsiz Cihazlı Sistem alətləri müxtəlif sənaye məhsullarının təhlükəsiz və keyfiyyətli istehsal edilməsi üçün vacib olan sənaye təhlükəsizliyinin müasir tələblərinə uyğun olaraq, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq IEC 61508 və IEC 61511 standartlarına uyğun şəkildə sertifikatlaşdırılmışdır.        
Texnoloji proseslərin təhlükəli şəraiti ilə əlaqədar sənayeləri avtomatlaşdırmaq məqsədilə Avandsis Group prosesin təhlükəsizliyi bazarında lider olan Schneider Electric tərəfindən Triconex təhlükəsizlik sistemlərinin tətbiqini təklif edir. Schneider Electric 1 milyard saatdan çox təhlükəsiz fəaliyyət göstərən Triconex sistemindən 18 000 həlldən çox həcmi ilə Üçqat Modullu Rezervləmə (TMR) təhlükəsizlik sistemlərinin aparıcı istehsalçısıdır.
Triconex prosesin təhlükəsizlik sistemləri insanları, cəmiyyəti və ətraf mühiti qorumaq həmçinin istehsal prosesləri üçün təhlükəsizliyi təmin etmək üçün layihələndirilmişdir. Triconex sistemləri sistemin təhlükəsiz vəziyyətə daxil olmasını və problemsiz fəaliyyətini təmin edən Təhlükə İdarəetmə Sisteminin (ESD) mövcud olduğu binada, Alışdırıcı İdarəetmə Sistemi (BMS), Yanğın və Qaz sistemi (F&G), Turbinli Maşın İdarəetmə (TMC) həlləri və Nüvə Təhlükəsizlik Sistemində (sinif 1E) uğurla istifadə edilmiş və TÜV Rheinland tərəfindən sertifikatlaşdırılmışdır.
Triconex kontrolerləri Nüvə Tənzimləyici Komissiya tərəfidnən təsdiqlənən 1E sinfinin nüvə stansiyalarında istifadə etmək üçün unikal kommersiya əsaslı seriyalı kontrolerlərdir.

VİZUALİZASİYA (SCADA)

Sənaye avtomatlaşdırma layihələri zamanı, Avandsis Group İnsan Maşın İnterfeysi (HMI) binasında istifadə edilən vizualizasiya vasitələrinin seçilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Koordinasiya prosesini asanlaşdırmaq və istehsal proseslərinin idarəetməni asanlaşdırmaq üçün biz istehsal prosesinin real zamanda optimallaşdırılmasına imkan verən SCADA (Müşahidə Nəzarət və Məlumatların Alınması) sistemi və telemetriya alətlərinin tətbiqini təklif edirik.                
Avandsis Group yüksək səviyyədə hesablama platformalarına əsaslanan çoxtəbəqəli SCADA sistemlərinin hazırlanması və qurulması sahəsində Azərbaycanın yerli bazarında lideridir. Texnoloji proseslərin real vaxt rejimində idarə olunması üçün lazım olan yüksək səviyyəli SCADA həllərini hazırlayır və ixtisaslaşmış texniki xidmət və kadr hazırlığını həyata keçiririk. Çoxtəbəqəli paylaşılan SCADA sistemlərini qurmaq üçün avtomatlaşdırma vəzifələri üçün daim genişlənən tələbləri nəzərə alan beynəlxalq bazarda sənaye avtomatlaşdırma sahəsində aparıcı proqram təminatı istehsalçısı olan Schneier Electric tərəfindən Wonder məhsullarından istifadə edirik.  
Wonderware məhsulları quraşdırılmış avtomatlaşdırma sisteminin əsas strukturunu pozmadan müxtəlif əlavələrin genişlənmə və asanlıqla bağlanma imkanı olan "Plug and Play" texnologiyası ilə modullar Wonderware Sistem Platformasına əsaslanır.

SƏNAYE RİSK ANALİZİ (PHA/HAZOP/LOPA)

Sənaye müəssisəsinin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən təhlükəli istehsal amillərinin müəyyən edilməsi istehsal risklərinin idarəedilməsində əsas meyardır. Müxtəlif sənayelərin uğurlu fəaliyyəti və təhlükəsiz, effektiv və etibarlı istehsalı təmin etmək üçün Avandsis Group sizə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

 • ‒ Proses təhlükələrinin analizi (PHA/HAZOP);
 • ‒ Mühafizə Təbəqələrinin Analizi (LOPA);
 • ‒ Funksional təhlükəsizliyə dair tələblərin hazırlanması və sertifikatlaşdırılması;
 • ‒ Təhlükəsizlik Bütövlük Səviyyəsinin yoxlanması və təsdiqlənməsi.

Əvvəlki proses təhlükəsi təhlili (PTA) mövcud proseslərin təhlükələrini və potensial fəlakətli nəticələrə, mühəndis və inzibati risklərin idarə edilməsinə və nəticələrinə təsir göstərən əvvəlki hadisələri müəyyən etməyə imkan verən istehsal proseslərinin risklərini müəyyənləşdirmək, qiymətləndirmək və nəzarət etmək üçün mütəmadi və hərtərəfli yanaşmadır. Uğursuzluqdan, insan faktorundan və s. proses təhlükələrinin analizi ilə əlaqədar, Təhlükə və Əməliyyatlar (HAZOP) üzrə tədqiqat istehsalatdakı potensial riskləri və bütün sistemin layihə dizayn mərhələsində və mövcud istehsal prosesində həssaslığını müəyyənləşdirmək üçün sistemli bir yanaşmadır. HAZOP metodu proses parametrlərinin təyin edilmiş parametrlərdən (avadanlıq çatışmazlığı və ya parçalanması, prosesin uğursuzluğu və insan faktoru) yayınmaların süni şəkildə qurulmasına, sistemin işlədildiyinin sınaqdan keçirilməsinə, eləcə də kadr, avadanlıq və bütün istehsal sistemi üçün potensial risk ssenarisini müəyyənləşdirməyə əsaslanır.

Təhlükə və Əməliyyatlar aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

 • • İdentifikasiya – təlim məqsədlərinin formalaşdırılması, təlim keçmiş və təcrübəli mütəxəssislərdən ibarət komanda yaradılması, komanda üzvləri arasında vəzifə bölgüsünün aparılması;
 • • Hazırlama – planlaşdırma, məlumatların əldə edilməsi, planlaşdırma və son tarixin qiymətləndirilməsi;
 • • Müayinə– istehsal sisteminin hissələrə bölünməsi və hər bir hissə üçün iş məqsədinin seçilməsi; yayınmaların, nəticələrinin və səbəblərinin müəyyən edilməsi; qoruma mexanizmlərinin müəyyən edilməsi; və hər element və sistemin hər bir hissəsi üçün addımların təkrarlanması;
 • • Sənədləşmə–analizlərin aparılması, sənədlərin hazırlanması, tədqiqatların nəticələri haqqında xəbərdarlıq, təqib tədbirlərinin hazırlanması, lazım gəldikdə təkrar ekspertizası və yekun hesabatın hazırlanması.

HAZOP layihə planından potensial sapmalar, sistematik uğursuzluqlar, araşdırılmış obyektin qaçılmaz təhlükələri, təhlükələrin səbəbləri, nadir hallarda baş verən əməliyyat halları, proses və avadanlıq təhlükələri və s. haqqında məlumatlar.

PHA/HAZOP fövqəladə hallara və bərpaolunmaz nəticələrə səbəb ola biləcək planlaşdırılmamış hadisələrdən və ya qəzalardan istehsal sisteminin etibarlılığını və qorunma tədbirlərini yoxlamağa imkan verir və nəzarət və mühafizə sistemlərinin quraşdırılması üçün vaxt və maliyyə xərclərini minimuma endirir.

LOPA Avandsis Group-un mütəxəssisləri tərəfindən aparılan növbəti növ analizdir və bu iş yerindəki qəzaların ssenarisinin tezlik, ehtimal və şiddətini qiymətləndirmək üçün effektiv bir üsuldur.

Təhlükəsizlik sisteminin təhlükəsizlik funksiyalarını təmin etməsi qabiliyyəti təhlükəsizliyin dörd səviyyəsini müəyyən edən avadanlıqdan zərərin antropogen fəlakətə qədər dəyişdiyi SİL (Təhlükəsizlik Bütövlüyü Səviyyəsi) ilə göstərilir. Daha yüksək olan Təhlükəsizlik Bütövlük Səviyyəsidir həmçinin daha yüksək olan təhlükəsiz tapşırığı həyata keçirmək üçün sistemin ehtimalıdır.

Avandsis Group-un xüsusi olaraq təşkil etdiyi ekspert qrupu tərəfindən istehsal proseslərində təhlükələrin effektiv təhlili əks halda gözlənilməz ola biləcək potensial riskləri müəyyən etməyə imkan verir. Təhlillər qrup rəhbəri və müxtəlif ixtisaslar və xidmətlərin nümayəndələri - SƏTƏM menecerləri, NÖC, avtomatlaşdırma və texniki xidmət mütəxəssisləri, texnoloji mühəndislər, operatorlar və digər yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin görüşləri əsasında həyata keçirilir.

22/1 V. Mammadov street, AZ1000 Baku, Azerbaijan, telephone: (+99412) 497 08 08; fax: (+99412) 497 08 08; mobile: (+99450) 497 08 08.