BİNA İDARƏETMƏSİ

Avtomatlaşdırılmış bina idarəetmə sistemlərinin qurulmasında qlobal nailiyyətlər müasir cəmiyyətin yaşayış, iş və istirahəti üçün rahat bir mühit yaratması ehtiyaclarına əsaslanır. Avandsis Group ən son avadanlıq və proqram yenilikləri və texnologiyalarından istifadə edərək, çox məqsədli kompleks bina avtomatlaşdırma sistemlərinin layihələndirilməsi və inteqrasiyası üzrə xidmətləri təklif edir. Bütün bina mühəndis sistemlərinin vahid birləşdirilmiş kompleksdə inteqrasiyası bina təmirinin xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və etibarlılıq, rahatlıq, yüksək səviyyədə təhlükəsizlik və ehtiyatlara qənaəti təmin edir.

Bina İdarəetmə Sistemi
Evlərin və mənzillərin, yaşayış komplekslərinin, otellərin, biznes və ticarət mərkəzlərinin, xəstəxanaların, sənaye sektorunun inzibati binalarının, dövlət və kommersiya ofislərinin və digər obyektlərin idarə edilməsi Avtomatlaşdırılmış Bina İdarəetmə Sistemi (BMS) vasitəsilə həyata keçirilir.
BMS binaların aşağıdakı mühəndislik sistemlərinə nəzarət edir:

 • • İstilik, Havalandırma və Havanın İqlimləndirilməsi (HVAC) – havanın təravətliliyi, rütubət və temperaturun minimal resurs istehlakı ilə təmin edilməsi;
 • • Qaz və su təchizatı - avtomatlaşdırılmış su və qaz təchizatı, çənin doldurulması, qaz və su borularının monitorinqi;
 • • Enerji təchizatı və işıqlandırma - fasiləsiz enerji təchizatı;
 • • İT və telekommunikasiyalar – internet və telefon rabitəsi, radio, TV və s. sistemlərin təminatı;
 • • Təhlükəsizlik – video nəzarət, giriş nəzarəti, səsli elan, yanğın siqnalizasiyası, təhlükəsizlik siqnalı.

BMS-nin üstünlükləri

 • • Qənaət– elektrik təchizatı, su və qaz təchizatı, istilik və kondisioner sistemlərinin optimallaşdırılmış istismarı resursların istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır;
 • • Rahatlq– BMS yalnız bina sahiblərinə (idarəetmə baxımından) deyil, son istifadəçilər (istifadə baxımından) üçün də rahatlığı təmin edir.
 • • Səmərəlik– BMS-yə inteqrasiya olunan avtomatlaşdırılmış təhlükəsizlik sistemləri istənilən fövqəladə vəziyyətə dərhal reaksiya verməyə imkan verir.

Avandsis Group şirkətinin mütəxəssisləri aparıcı beynəlxalq şirkətlərdən bina avtomatlaşdırma və dispetçer sistemlərinin layihələndirilməsi və tətbiqi və pasportlaşdırması sahəsində böyük təcrübəyə malikdirlər.

KNX ƏSASLI BİNA İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ

BMS yaşayış və məşuliyyət, yüksək səviyyəli təhlükəsizlik üçün rahat mühit yaradır və maddi və insan resursları üçün enerji istehlakını və xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Avandsis Group bina mühəndislik sistemlərinin idarə edilməsi və idarə edilməsinin bütün funksiyalarını birləşdirən KNX protokolu əsasında BMS-i hazırlayır. KNX Beynəlxalq Standart (ISO/IEC14543-3), Avropa Standartı (CENELEC EN50090 və CEN EN13321-1) və Çin Standartı (GB/T20965) kimi təsdiqlənmiş şəbəkə kommunikasiya protokoludur və bu həm kommersiya, həm də yaşayış binalarının idarə olunması üçün tətbiq olunur. KNX məlumatları mübadilə edən iki simli şin sistemi vasitəsilə binanın idarəetmə mərkəzini və uzaq təcrid edilmiş cihazları birləşdirir.
KNX üzrə BMS sisteminin hazırlanması zamanı Avandsis Group aşağıdakı cihazlardan istifadə edir:

 • • sensorlar (toxunuş düymələri, külək, temperatur, hərəkət sensorları və s);
 • • hərəkətetdiricilər (elektrik açarları, hərəkətvericilər, işıq tənzimləmə açarları, elektrik klapanları, ekranlar və s);
 • • sistem cihazları və komponenetləri (enerji blokları, batareyalar, xətti birləşdiricilər və s).

Bu qurğular işıqlandırma, elektrik təchizatı, təhlükəsizlik sistemləri, HVAC, video müşahidə, ölçmə sistemləri, həyəcan monitorinqi və s digər bu kimi vasitələrə nəzarət etmək üçün vacibdir.
KNX-dən istifadə edilən məlumat köçürməsi aşağıdakı rabitə vasitələrinə əsaslanaraq həyata keçirilir:

 • • cüt bükülmüş kabel
 • • enerji şəbəkəsi
 • • radio
 • • infraqırmızı
 • • İP/İnternet

KNX-nin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

 • ‒ yüksək səviyyədə təhlükəsizlik: Sistemdə nəzarət gərginliyi 32V-dur;
 • ‒ mərkəzləşdirilməmiş sistem: hər hansı bir qurğu verən nasazlıq sistemin bütövlükdə fəaliyyətinə təsir göstərmir;
 • ‒ qənaət: bina içərisindəki bütün yük bir panelə endirilir, beləliklə əlavə kabel istifadəsinə ehtiyac qalmır;
 • ‒ enerji səmərəlik: yüksək intellektual detektorların və sensorların istifadəsi sistemin elektrik və iqlim qurğularının işini və işıqlandırmanın effektiv şəkildə tənzimlənməsinə imkan verir.

Alternativ olaraq, Avandsis Group kompleks BMS tətbiq vəzifələrini icra etmək üçün NETxAutomation və Reliance kimi üstün proqram təminat platformalarını sizə təklif edir.

BİNA MÜHƏNDİSLİK SİSTEMLƏRİ

Avandsis Group tikintintilərdə mühəndis sistemlərinin avtomatlaşdırılmasının layihələndirilməsi və tətbiqi sahəsində bütün növ xidmətləri sizə təklif edir:

 • • məsləhətləşmə və ilkin qiymətləndirmə;
 • • layihələndirmə;
 • • avadanlıqların seçilməsi və çatdırılması (ölçü, nəzarət);
 • • montaj, sazlama və istismara vermə işləri;
 • • proqramlaşdırma;
 • • təmir.

Bina mühəndislik sistemlərinin avtomatlaşdırılması effektiv və rahat bina idarəetməsinə, enerji və təbii ehtiyatların qənaətinə, fövqəladə hallarda fərdi sistemlərin istifadəsində və operativ reaksiya verməsinə və xətdən ayrılmasına imkan verir. Bina İdarəetmə Sistemlərinin mühəndislik sistemləri modul şəkildə dizayn edilmiş və bu mərkəzi sistemin istismarı və istənilən əlavə xərclər olmadan asanlıqla genişləndirilə bilər.
Avandsis Group müxtəlif mühəndislik sistemlərinin həmçinin Yaşıl Texnologiyalar adlı sistemin göndərişi və avtomatlaşdırılmasında həlləri tətbiq edir:

ENERJİ TƏMİNATI VƏ İŞIQLANDIRMA

Avandsis Group binaların elektrik təchizatı və işıqlandırılması layihələrinin dizayn və həyata keçirilməsində xidmətləri təklif edir. Elektrik bloklarının, elektrik stansiyalarının gücləndirilməsi və azaldılması, transformatorlar, enerji paylayıcı şəbəkələr, müxtəlif yardımçı qurğu və cihazlar daxil olmaqla enerji təchizatı sisteminin avtomatlaşdırılması elektrik enerjisinin fasiləsizliyini və etibarlılığının təmin edilməsini, eləcə də aşağıdakıların təminatı üçün enerji baxımdan səmərəli yanaşmanı təmin edir:

 • • gərginliyin miqyası və mövcudluğunun monitorinqi;
 • • ehtiyyat enerjisinə qoşulma;
 • • idarəetmə panellərinin içərisində temperaturun idarə edilməsi;
 • • istehlakçı keçidi və s.

Biz sizə Schneider Electric, Siemens və başqaları kimi qlobal istehsalçıların məhsullarından istifadə edərək, elektrik paylayıcı lövhələrin dizayn və quraşdırılması üzrə xidmətlər təklif edirik.
Avtomatlaşdırılmış işıqlandırma idarəetmə sistemi də enerji səmərəliliyi məqsədilə hazırlanmışdır; zəruri hallarda elektrik enerjisini qənaət edir və ehtiyac olmayan zaman onlar şəbəkədən ayrıldığından işıqlandırma cihazlarının fəaliyyət müddətini artırır. İşıqlandırma idarəetmə sistemi bizə müştərilərimizin fərdi istəklərinə görə binanın müxtəlif ssenarilərini və otaq işıqlandırmalarını yaratmağa imkan verir. Biz Martini light və başqaları kimi aparıcı istehsalçılardan işıqlandırma cihazlarını və onların komponentlərinə üstünlük veririk.

SU VƏ QAZ

Avandsis Group hər hansı bir mürəkkəb binanın təbii qaz təchizatı sisteminin avtomatlaşdırılmasını aparır. Bizim əsas vəzifəmiz təbii qaz istehlakının və qaz təchizatı sisteminin təhlükəsizliyinin tam hesablanmasını və effektiv, etibarlı və səmərəli istifadəsi və paylaşımını təmin etməkdir.
Təbii qaz təchizatı sisteminin avtomatlaşdırılması fövqəladə hallarda qaz axınını dayandırmağa imkan verir, bununla da bu partlayıştəhlükəli vəziyyətdən yayınmaq olur. Qaz təchizat sisteminə otaq havasında karbon monooksid və təbii qazın tərkibinə davamlı nəzarət edən obyektlərin qaz çirklənməsinə avtomatik nəzarət sistemi daxildir və icazə verilən normalardan artıq hal baş verdiyi zaman xəbərdarlıq siqnalı çalınır və/və ya sistem vasitəsilə qaz axını dayandırılır.
Biz su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sistemlərinin avtomatlaşdırılması və göndərişi üzrə xidmət göstəririk:

 • • su təchizatı və axıdılması üzrə xarici və daxili sistemlər;
 • • yağış suyu və daxili kanalizasiya təmizləmə qurğuları;
 • • su nasos stansiyası;
 • • kanalizasiya nasos stansiyası;
 • • su sərfiyyatı və suyun axıdılması üzrə balanslaşdırmanın hesablanması.

Layihələrin miqyası və mürəkkəbliyindən asılı olaraq binaların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sistemlərinin müfəssəl layihələndirməsini təklif edirik, bildiyimiz kimi bütün sistemin etibarlılığı dəqiq layihə dizaynına əsaslanır, əks halda sistemin təmiri və yenidən qurulması böyük texniki və maliyyə problemlərinə səbəb olar.

İT VƏ TELEKOMMUNİKASİYALAR

Avandsis Group binaların İT və telekommunikasiya şəbəkələrinin yaradılması və modernləşdirilməsi, habelə onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə layihələrin həyata keçirilməsində xidmət göstərir. Keyfiyyətli avadanlıqlardan, telekommunikasiya avadanlıqlarından və müasir proqramlardan düzgün istifadə olunması biznesinizin uğurlu və səmərəli təşkilinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Müasir innovasiya texnologiyalarının geniş böyüməsi və dəyişməsi səbəbindən, biz otellər, biznes mərkəzləri, ofislər, inzibati binalar və s bu kimi müxtəlif obyektlərin İT və telekommunikasiya sistemlərini təşkil edirik.
Avandsis Group Cisco, Huawei, TFortis, HP və digər İT məhsulları istehsalçılarından yalnız yüksək səviyyəli həllər və keyfiyyətli avadanlıq təklif edir. Biz aşağıdakı sistemlərin qurulmasında geniş və məhdudiyyətsiz xidmət növlərini sizə təklif edirik:

 • • İT infrastrukturu;
 • • Telekommunikasiya şəbəkəsi;
 • • Kompüter şəbəkəsi;
 • • Telefon şəbəkəsi;
 • • Televiziya sistemləri;
 • • Konfrans sistemləri;
 • • Radio şəbəkəsi;
 • • Məlumat təhlükəsizliyi.

LİFT İDARƏETMƏSİ

Avandsis Group yük və sərnişin liftlərinin 24 saatlıq nəzarət və tənzimlənməsini təmin edən lift idarəetmə və dispetçer sistemlərinin qurulması üzrə xidmət göstərir. Lift idarəetmə sistemi təhlükəsizlik, kommunikasiya və mühəndislik konstruksiyalarının nadir komplekslərə daxil olmasını həmçinin aşağıdakıları təmin edir:

 • • sərnişinin dispetçer məntəqəsi ilə danışığı;
 • • liftin olmadığı halda mil qapılarının açılması barədə siqnal;
 • • mümkün fövqəladə halların vatında aşkarlanması və aradan qaldırılması;
 • • liftin fəaliyyət rejimi və liftdə yaranan nasazlıqlar ilə bağlı məlumat bazasının yaradılması;
 • • liftlərin girişinə nəzarət;
 • • liftin şaxtasına kimsə daxil olduğu zaman liftin fəaliyyətinin dayandırılması və s.

İSTİLİK VƏ SOYUTMA (HVAC)

İstilik, Havalandırma və Havanın İqlimləndiriməsi (HVAC) sistemləri rahat yaşayış və işi təmin edən hər müasir binanın ayrılmaz hissəsidir. Avandsis Group istənilən mürəkkəblik və mərtəbə sayıları olan binalara müasir istilik, havalandırma və Havanın İqlimləndirməsi sistemlərini hazırlayır və quraşdırır. İstilik, havalandırma və kondisioner sistemlərinin avtomatlaşdırılmasını daha optimal və rahat bir mühit yaratmaq və səmərəlik, məhsuldarlıq və etibarlılıq ilə fərqləndirən avadanlıqlardan istifadə edirik. Daha ətraflı məlumat üçün İstilik, Havalandırma və Havanın İqlimləndirilməsi bölməsinə daxil olun.

TƏHLÜKƏSİZLİK

Müasir binalar insanların, var-dövlətini və məlumatların təhlükəsizliyini ən yüksək səviyyədə təmin etməlidir. Biz vahid video müşahidə kompleksi, giriş nəzarəti və idarəetmə, təhlükəsizlik və yanğın siqnalizasiyası və ümumi xəbərdarlığın daxil olduğu vahid bir bina təhlükəsizlik sistemini hazırlayırıq. Bütün mövcud təhlükəsizlik sistemləri üçün ən son avadanlıq və proqram yeniliklərini təklif edirik. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Sistemləri bölməsinə daxil olun.

KONFRANS OTAĞI

Konfranslar, seminarlar, görüşlər, təlimlər, danışıqlar və s. bu kimi müxtəlif ictimai və ya xüsusi tədbir iştirakçıları arasında rahat ünsiyyət təmin edən və hər cür əyani vəsaiti nümayiş etdirən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları imkanlarına əsaslanır. Tədbirin müvəffəqiyyəti əsasən müvafiq texnologiyaların seçilməsindən və konfrans zalları üçün sistem avadanlıqlarının düzgün təşkilindən asılıdır.
Avandsis Group audio və video konfrans sistemlərinin, multimedia sistemlərinin və informasiya göstəriş sistemlərinin dizaynı, seçilməsi, quraşdırılması və proqramlaşdırılması üzrə bir sıra işlər aparır. Tədbirlərinizin effektiv təşkili və hər bir iştirakçı üçün audio və video məlumatlardan tam şəkildə istifadə edilməsini təmin edən keyfiyyətli avadanlıq və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin təcrübəsini təklif edirik.
Konfrans avadanlıqlarına aşağıdakılar daxildir:

 • • Nümayəndə heyəti üçün ayrılan yer- iştirakçının çıxışı üçün çağırış mikrofon paneli;
 • • Sədr üçün ayrılan yer – müasir nəzarət imkanları ilə mikrofon paneli;
 • • Səs operatoru, elektrik açarı və bütün avadanlıqların koordinasiyalı fəaliyyətini nizamlayan cihazdan ibarət olan mərkəzi bölmə;
 • • Səsvermə sistemləri;
 • • Proqram kompleksləri və avtomatlaşdırma qurğuları;
 • • İnterfeys cihazları;
 • • Təhlükəsiz rabitə sistemi.

Avandsis Group dünya standartlarına uyğun məhsulların etibarlılığı, praktikliyi və keyfiyyəti ilə fərqlənən konfrans sistemlərinin istehsalçısı olan Bosch Təhlükəsizlik Sistemlərindən təkliflər təqdim edir. Otağın dizaynı, EM dalğalarından qorunma və mobil telefonlardan və digər cihazlardan müdaxiləni və daha az səs və video ötürülməsini və genişlənmiş multimedia imkanlarını nəzərə alaraq, biz Bosch Təhlükəsizlk Sistemlərinə əsaslanan konfrans avadanlıq sistemlərini quraşdırırıq.

YAŞIL TEXNOLOGİYALAR

Son 30 il ərzində eko-dostluq və ya "yaşıl" adlandırılan tikinti layihəsinin həyata keçirilməsi tikinti sahəsində ən qlobal tendensiyalardan birinə çevrildi. Bu, insanlara və ətraf mühitə qarşı enerji təhlükəsizliyi, enerji qənaəti və enerji səmərəliliyi, rahatlıq və mülkiyyət infrastrukturunun optimallaşdırılmasını təmin edən ekoloji cəhətdən səmərəli tikinti materialları və yaşıl innovativ texnologiyalardan istifadə etməyi ehtiva edir.
"yaşıl" inşaatın əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

 • • Ekodostluq;
 • • Effektiv resursa qənaət;
 • • İstehsal bacarığı;
 • • İqtisadiyyat;
 • • Erqonomik;
 • • Sosial məsuliyyət.

Konsaltinq, yüksək texnologiyalı avadanlıqların seçilməsi, quraşdırılması və istismara verilməsi, proqramlaşdırma və qurğuların sonrakı baxımı daxil olmaqla Avandsis Group “yaşıl” daşınmaz əmlakın layihələndirməsi və inşası üçün kompleks həlləri hazırlayır.
“Yaşıl” texnologiyalara əsaslanan daşınmaz əmlakın sertifikatlaşdırması üzrə xidmətlər Avadnsis Group-un şirkəti olan Ekobüro tərəfindən təmin edilir. Ekobüro daşınmaz əmlakın sertifikatlaşdırmasını AZS 759-2014 standartına (Uyğunluq Qiymətləndirməsi. Daşınmaz əmlak üzrə ekoloji tələblər) uyğun olaraq həyata keçirir. Ekobüro həmçinin BREEAM, LEED və s. kimi beynəlxalq ekoloji standartlara uyğun olaraq obyektlərin seritifikatlaşdırması üzrə xidmətləri təmin edir.
Yaşıl standartlara uyğun olaraq daşınmaz əmlakın sertfikatlaşdırılması könüllü xarakter daşıyır və enerji səmərəliliyi, bərpa olunan və ya alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə əsaslandır. Sertifikatlaşdırılmalı olan daşınmaz əmlak obyektləri binalar, qurğular, tikililər, torpaq sahələri və yarımçıq obyektlərdir.

AĞILLI EV

Avandsis Group müştərilərin bütün fərdi arzularını, istəklərini və maraqlarını nəzərə alaraq, müasir "Ağıllı Ev" sisteminin qurulması üçün unikal bir həlli təklif edir. Mütəxəssislərimiz "Ağıllı Ev" sisteminin qurulması, avadanlıqların dizaynı, seçilməsi və çatdırılması, quraşdırılması və istismara verilməsi, proqramlaşdırma, sınaqdan keçirilməsi və sistemin sonrakı baxımı da daxil olmaqla, tam miqyaslı işləri həyata keçirir. İdarəetmə prosesi toxunuş paneli, kompüter, mobil telefon, planşet və digər cihazlardan istifadə edilməklə asanlıqla icra edilir. İşçilərimizin yüksək peşəkarlığına, yüksək keyfiyyətli və etibarlı avadanlıqlardan istifadəsinə və təyin edilmiş vəzifələrin vaxtında yerinə yetirilməsinə təminat veririk.

Ağıllı Evin Üstünlükləri

Ağıllı Ev sistemi yeni texnologiyalar, müasir üslub və mütləq etibarlılığı birləşdirən bir sıra imkanlar və üstünlüklərə malikdir. Əsas üstünlüklər aşağıdakılardır:

‒ Rahatlıq

Ağıllı Ev sistemi elektrik avadanlığı, işıqlandırma, multimediya cihazları, təhlükəsizlik sistemləri, istilik, havalandırma, kondisioner, su və elektrik təchizatı baxır və ev sahiblərinin üstünlükləri əsasında optimal rejimi seçir. Ev sahibinin yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, idarəetmə elementləri Ağıllı Ev sisteminin nəzarəti altında olan kompüter, noutbuk, planşet və ya mobil telefonlar kimi müasir sensor panellərə daxil edilir.

‒ Qənaət

Elektrikli avadanlıqların işıqlandırılması və istismarının effektiv şəkildə idarə edilməsi sayəsində Ağıllı Ev sistemi nəzərəçarpan qənaətlərlə xarakterizə olunur. Ev işlərinin hər bir mühəndislik sistemi yalnız enerji və su ehtiyatlarını deyil, həm də maliyyə xərclərini azaldan digər sistemlərlə əlaqəli şəkildə optimal rejimdə işləyir.

‒ Çeviklik

Ağıllı Ev öz sahiblərinə fərdi istək və arzularına görə fərqli sistemləri və elektrik cihazlarını idarə etmək üçün hər hansı bir ssenarini təyin etməyə imkan verir və istifadəsində rahatlıq və əlverişlilik ilə unikal şəxsiyyətin optimal birləşməsini təmin edir.

Avandsis Group KNX standartlarının həlli əsasında Ağıllı Ev sistemlərini tətbiq edərək, yüksək təhlükəsizlik və enerji səmərəliliyini təmin edir. Biz intellektual ev inşası sahəsində Crestron, Bosch, Schneider Electric, Legrand və s bu kimi aparıcı istehsalçıların sistem və komponentlərindən istifadə edirik.

Enerji Təchizatı və İşıqlandırma

Su Təchizatı

Mikroiqlim

Çoxotaqlı

Təhlükəsizlik və Monitorinq

Ağıllı Ev “Crestron”

X

22/1 V. Mammadov street, AZ1000 Baku, Azerbaijan, telephone: (+99412) 497 08 08; fax: (+99412) 497 08 08; mobile: (+99450) 497 08 08.