İSTİLİK VƏ SOYUTMA

İnsanlar, bitkilər, heyvanlar və qiymətli əşyalar üçün rahat mikroiqlim şəraitini yaratmaq üçün İstilik, Havalandırma və Havanın İqlimləndirilməsi sistemləri (HVAC), istilik, rütubət və kimyəvi tərkib kimi müəyyən edilmiş hava parametrlərini bir bina, obyekt və ya təsisatda qorumaq üçün ən son texnologiyalara əsaslanan müasir daşınmaz əmlakın ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir. HVAC sistemlərinin avtomatlaşdırılması bina içərisində bütün iqlim qurğularının idarə edilməsini asanlaşdırır və rahat mikroiqlim yaradılması və saxlanmasına sərf olunan enerjiyə qənaət edir.  
Avandsis Group HVAC sistemləri və sanitariya mühəndisliyi dizaynı və qurulmasında innovativ həllər təklif edir, quraşdırma və istismar işlərini yerinə yetirir, havalandırma, kondisioner, istilik stansiyaları, binanın və ya sənaye qurğusunun istilik və soyutma avadanlıqlarının inteqrasiyasını həmçinin vahid idarəetmə kompleksi və quraşdırılmış sistemlərin daha da saxlanılmasını da təmin edən alqoritmlər və proqramları yazır. Biz Daikin, WILO, York, Hitachi, McQuay, GREE, Grundfos, Danfoss, Fujitsu, MitsubishiElectric, Toshiba, AstralPool, Rhoss, Carel və s. bu kimi dünyanın ən qabaqcıl istehsalçılarından olan həm sənaye həm də tikinti sektorları üçün yüksək peşəkar, səmərəli və etibarlı avadanlıqları təklif edirik.

İSTİLİK

Avandsis Group istiliyi təmin etmək və bütün il boyunca əlverişli bir mikroiqlim yaratmaq üçün istənilən ölçülü binalar və nəzərdə tutulan istifadələr üçün müxtəlif növ istilik sistemlərini təklif edir. Biz üç əsas istilik sistemini qururuq:

 • • Ənənəvi isitmə: qazanda qızdırılan su borular və radiator sistemi ilə dövr edir və otaqlarda istiliyi təmin edir;
 • • İsti hava axını: istilik havası hava kanalları vasitəsilə otaqlara və obyektlərə ötürülür;
 • • Birbaşa elektrikli istiliyi: otaq infraqırmızı radiatorlar, elektrik konvektorlar və digər elektrik qızdırıcılar tərəfindən qızdırılır.

Ətrafdakı temperatura reaksiya verən avtomatik temperatur tənzimləyicilərindən istifadə etməklə, müasir istilik sistemləri hər bir otaqda və ya obyektdə tələb edilən temperaturu saxlayır və enerji ehtiyatlarının 60%-ni qoruyur.
Binanın və ya evin qurulması ilə bağlı erkən mərhələlərində havalandırma və havanın iqlimləndirilməsi sistemləri ilə yanaşı istilik sistemini də hazırlayırıq və ənənəvi istilik sisteminin quraşdırılması ayrıca buxar qazan otaqlarını tələb etdiyindən biz həmçinin əsas tikinti podratçılarını ilə işin əlaqələndirməsini aparırıq.
Sizə ən ciddi donmalar ərzində hətta istilik və rahatlığı təmin edən aparıcı istehsalçılardan ən müasir istilik sistemini təklif edirik.

HAVALANDIRMA

Hava havalandırma, təmiz havanın daimi axını təmin edir və bu otaqda lazımlı hava təmizliyi, istilik və rütubətin qorunması üçün əhəmiyyətlidir. HVAC sisteminni qurulması üzrə kompleks layihələr üçün, Avandsis Group bizim ixtisaslı mütəxəssislərimiz tərəfindən quraşdırılacaq və proqramlaşdırılacaq aparıcı istehsalçıların yüksək keyfiyyətli havalandırma avadanlıqlarını təklif edir.
HVAC layihəsi zamanı havalandırma sistemləri üçün bizim aşağıdakı əsas tələblərimiz var:

 • • normal həyat və insanların işi üçün lazım olan təmiz hava təchizatı;
 • • müxtəlif çirkləndiricilərdən və zəhərli çirklərdən filtrasiya vasitəsilə hava təmizliyinin saxlanması;
 • • struktur elementlərdən nəmin çıxarılması;
 • • lazımi hava temperaturu və rütubətin saxlanılması;
 • • otaqlarda səs izolyasiyasının təmin edilməsi;
 • • təzə və geri çəkilən havanın istilik bərpası nəticəsində elektrik enerjisinə qənaət edilməsi.

HAVANIN İQLİMLƏNDİRİLMƏSİ

Avandsis Group fərdi müştəri istəklərini nəzərə alaraq, dizayn, çatdırılma, quraşdırılması, istismara verilməsi, eləcə də kondisioner avadanlığının zəmanət və texniki xidmətini həyata keçirir. Şirkətimizin ixtisaslı və bilikli mütəxəssisləri hər bir işə müfəssəl layihələndirmə və fərdi yanaşma əsasında havanı iqlimləndirilmə avadanlıqlarını təqdim edirlər. Biz ən müasir texnologiyalardan, yüksək keyfiyyətli istehlak materiallarından və bərkidici materiallarından istifadə edirik və işimizin keyfiyyətinə zəmanət veririk.
Şirkətimiz müxtəlif hava iqlimləndirmə avadanlıqlarının aparıcı istehsalçılarının tərəfdaşı və rəsmi distribyutorudur:

 • • otaq hava iqlimləndiriciləri;
 • • sənaye hava iqlimləndiriciləri;
 • • soyuducu və ventilyator sarğı qurğuları;
 • • ayırlmış və çox ayrılmış sistemlər;
 • • çox zonalı sistemlər;
 • • dam üstündə və kabinetdə hava iqlimləndiriciləri;
 • • dəqiq hava iqlimləndiricilər və s.

SU TƏSİSATI

Avandsis Group yaşayış, ofis və sənaye binaları üçün sanitar-texniki avadanlıqların quraşdırılması və istismarı üzrə layihələr hazırlayır və həyata keçirir, quraşdırma və təmir işlərini, həmçinin quraşdırılmış sistemlərin baxımını həyata keçirir. Biz uzun illər təcrübəyə əsaslanan etibarlı mühəndislik şəbəkələri və kommunikasiyalar hazırlayırıq və aparıcı istehsalçıların yüksək keyfiyyəti məhsullarından istifadə edərək burada biz istilik, isti və soyuq su təchizatı və kanalizasiya, ventilyasiya, sulama, yanğın söndürmə və tüstü çıxarma sistemlərinin effektiv və uzunmüddətli istismarına zəmanət veririk.
İstənilən ölçülü tikililərin erkən tikinti mərhələlərində və nəzərdə tutulan istifadə zamanı sanitar-texniki avadanlıqları quraşdırır və geniş çeşidli məhsul təklif edirik:

 • • borular:
  • • metal borular (dəmir, polad və mis);
  • • polimer borular (polietilen, polivinilklorid, polipropilen);
  • • metal-plastik borular (polietilen, alüminium);
 • • təsisatlar:
  • • sökülə bilən (yivli);
  • • komplekt (sıxılma və ya qaynaq);
  • • rotator;
  • • adapter hissələri;
  • • birləşdirici parçalar;
 • • dayandırma və idarəetmə klapanları;
 • • təhlükəsiz qoruyucu klapanlar;
 • • istilik üçün təsisatlar;
 • • istilik radiatorları;
 • • genişlənmə çənləri;
 • • hava kanalları;
 • • sayğaclar (qaz sayğacları, isti və soyuq su sayğacları);
 • • cihazlaşdırma;
 • • filterlər, qutular və patronlar;
 • • konvektorlar;
 • • kollektorlar və s.

SOYUDUCU SİSTEMİN İDARƏEDİLMƏSİ

Avandsis Group müxtəlif növ məhsulların saxlanması, soyudulması, dondurulması və cərəyan dondurulması üçün istifadə olunan müxtəlif soyuducu avadanlıqların çatdırılması, quraşdırılması və istismara verilməsi, proqramlaşdırılması və saxlanılması daxil olmaqla, soyuducu sistemlərin hazır formada təhvil verilməsi və avtomatlaşdırılması layihələrini hazırlayır. Quraşdırılan soyuducu qurğulardakı temperatur nisbəti müəyyən edilmiş parametrlərdən asılı olaraq +15 - -40°C arasında dəyişir.
Soyutma qurğusu üçün avtomatik idarəetmə sistemi adətən dövretdirici nasos, kompressor, kondensator, qəbuledici, istilik dəyişdiriciləri, buxarlandırıcı, temperatur və təhlükəsizlik sensorlarını, mühərrikləri, maqnit starterlərini və xəbərdarlıq elementlərini ehtiva edir.
Soyutma qurğularının avtomatlaşdırılması aşağıdakı hallara imkan verir:

 • • sistemin fəaliyyəti barədə məlumat toplanması və arxivləşdirilməsi;
 • • müəyyən temperaturun saxlanması;
 • • nəzarət sisteminin icrası;
 • • enerji resurslarına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilməsi;
 • • kabel və avadanlıq xərclərinin azaldılması;
 • • qurğunun təhlükəsizliyini aşağıdakı səbəblərdən artırmaq olar;
  • • monitorinq sisteminin qurulması və fövqəladə halların qarşısının alınması;
  • • insan səhvlərinin aradan qaldırılması;
  • • 12V etibarlı bir gərginlikdən istifadə etməklə elektrik cərəyanı riskini azaldır.

Müxtəlif soyuducu (amonyak, propan, frion və s.) növlərindən istifadə edərək fəaliyyət gösətrən soyuducu sistemlərinin avtomatlaşdırılması zamanı mütəxəssislərimiz soyuducu sızmalarının və ya sistemin digər nasazlıqlarını vaxtında bildirməyi və partlayıcı və zərərli istehsal mühitlərində kritik olan fövqəladə halların qarşısını almaq üçün biz etibarlı qoruyucu və siqnalizasiya sistemini tətbiq edir.

HAVALANDIRMA, VENTİLYASİYA VƏ HAVANIN İQLİMLƏNDİRİLMƏ SİSTEMLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRMASI

Avandsis Group iqlim parametrlərinə səlahiyyətli nəzarəti və yaşayış, sənaye və ya kommersiya binalarına maksimum rahatlığı təmin edən Havalandırma, Ventilyasiya və Havanın İqlimləndirilmə sistemlərinin avtomatlaşdırılması və dispetçer xidmətlərini təklif edir.
HVAC sisteminin avtomatlaşdırlmasının üstünlükləri aşağdakılardır:

 • • fövqəladə hallarda binanın etibarlı qorunması;
 • • insan faktorunun təsirinin azaldılması;
 • • enerji resurslarının qənaət edilməsi və maliyyə xərclərinin azaldılması;
 • • fərdi müştəri istəklərinə uyğun olaraq mikroiqlim rejimi.

Ventilyasiyanın avtomatlaşdırılması müştərinin təyin edilmiş parametrlərinə və fərdi arzularına uyğun olaraq ventilyasiya avadanlığının idarə edilməsinə və nəzarətini asanlaşdırır və aşağıdakıları təmin edir:

 • • əsas hava parametrlərinə ciddi nəzarət;
 • • hava axını istiqamətlərinin sistem vasitəsilə paylanması;
 • • çirkləndiricilərdən və çirklərdən təmizlənməsi.

Kompressor-kondensasiya qurğuları, ventilyatorlar, temperatur və rütubət sensorlari, nasos avadanlığı və yanğınsöndürmə klapanları ilə uyğun olan proqram və avadanlıqlardan istifadə edərək, biz hava idarəetmə qurğuların (AHU) avtomatlaşdırılmasını həyata keçiririk.
İsitmənin avtomatlaşdırılması istilik avadanlığının səmərəli istismarını təmin edir və aşağıdakı tədbirləri görməyə imkan verir:

 • • enerji xərclərinə əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etmək;
 • • temperatur istənilən səviyyədə saxlamaq;
 • • günün vaxtından asılı olaraq əməliyyat rejimi dəyişdirmək;
 • • hava şəraitindən asılı olaraq otağın mikroiqlimini tənzimləmək.

Avtomatlaşdırılacaq avadanlıqlara buxar qazan avadanlıqları, injektorlar, nasoslar və istilik dəyişdiriciləri, radiatorlar və yerüstü istilik konturları daxildir.
Hava iqlimləndirməsinin avtomatlaşdırılması bütün HVAC sisteminin işini optimallaşdırır və aşağıdakı tövhələri verir:

 • • hava şəraiti nəzərə alınmaqla otaqda hava istilik və soyutma rejimini dəyişdirmək;
 • • enerjiyə qənaət;
 • • səsin azaldılması;
 • • avadanlığın istismarının iqtisadi istifadəsinə görə uzadılması.

Həm sənaye, həm də tikinti sektorlar üçün soyuducular, ventilyator sarğı qurğularından istifadə edən çoxfunksiyalı VRV/VRF sistemləri və dəqiq hava iqlimləndirmələri daxil olmaqla biz HVAC sahəsində aparıcı istehsalçılardan istənilən hava iqlimləndirmə avadanlıqlarının avtomatlaşdırmasını həyata keçiririk.

CAREL HƏLLƏRİ

Avandsis Group HVAC üzrə bina idarəetmə sistemlərinin istehsalında dünya lider şirkəti olan İtaliyanın CAREL şirkətinin rəsmi distribyutorudur. CAREL, beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verən iqlim idarəetmə sistemlərinin qurulması üçün nəzarətçiləri, operator alət panelləri, kommunikasiya şəbəkələri və proqram təminatlarını təklif edir.
CAREL komponentlərinə əsaslanaraq istilik, havalandırma və havanın iqlimləndirmə sistemlərinin quraşdırılması və avtomatlaşdırılmasını uğurla həyata keçiririk. CAREL avtomatlaşdırma sisteminə aşağıdakılar daxildir:

 • • kondisionerləri, lövhə istilik dəyişdiricilərini, dondurucular, kondensator qurğuları, mərkəzi hava iqlimləndiricilərə və digər avadanlıqlara nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuş nəzarətçilər üçün proqram təminatı;
 • • iqlim avadanlığının vəziyyəti haqqında məlumatları dispetçerlərə ötürən və binanın daxilində və xaricində quraşdırılmış hava kanalları, həmçinin kanallarda quraşdırılan hava keyfiyyəti, temperatur və rütubət sensorları;
 • • icra elementləri - ventilyator sürətini tənzimləyən və freon soyuducuları olan avadanlıq üçün EMI filterləri və elektron termostatik genişləndirici klapanlarla təchiz olunmuş tezlik tənzimləyiciləri olan PWM nəzarətçiləri.

Yuxarıdakı komponentlərdən yığılan CAREL idarəetmə panelləri müştərilərin ehtiyaclarından aslı olaraq HVAC sistemlərini idarə etməyə və yoxlamağa imkan verir. CAREL idarəetmə sistem avadanlığı müntəzəm olaraq testdən və ciddi keyfiyyət nəzarətindən keçirilir. Bu beynəlxalq standartlara tam uyğun gəlir, kompleks avtomatlaşdırma və iqlimləndirmə avadanlığının idarə olunması məsələlərini həll etməyə imkan verir.

22/1 V. Mammadov street, AZ1000 Baku, Azerbaijan, telephone: (+99412) 497 08 08; fax: (+99412) 497 08 08; mobile: (+99450) 497 08 08.